...

# Политика за Защита на Личните Данни на Къща за гости “Wishmore”

 

## Въведение

 

Къща за гости “Wishmore” се ангажира да защитава личните данни на своите гости. Целта на тази политика е да информира нашите гости за начина, по който събираме, използваме, разкриваме и защитаваме тяхната лична информация.

 

## Как и Защо Използваме Вашите Лични Данни

 

### За Спазване на Регулаторни Изисквания и Договори

 

– **Събиране и Обработка**: Обработваме вашите лични данни за спазване на законови задължения, като например Закона за Туризма, и за предоставяне на услугите, които сте поискали.

– **Цели на Обработката**: Вашите данни се обработват за идентифициране на клиентите, управление на заявките за услуги, издаване на фактури и предоставяне на необходимите услуги.

 

## Разкриване на Вашите Лични Данни

 

– **Спазване на Законови Задължения**: Може да разкрием вашата информация в съответствие със законови задължения, включително на Комисията за Защита на Потребителите и други трети страни, както е предвидено в закона.

 

## Защита на Вашите Лични Данни

 

– **Организационни и Технически Мерки**: Прилагаме всички необходими мерки за защита на вашия данни, включително криптиране и псевдонимизация, където е необходимо.

 

## Кога Изтриваме Вашите Лични Данни

 

– **Съхранение и Изтриване**: Личните данни се съхраняват за определен период след прекратяване на договорните отношения и се изтриват или анонимизират в съответствие със законовите изисквания.

 

## Вашите Права във Връзка с Обработката на Вашите Лични Данни

 

– **Права на Достъп и Корекция**: Имате право на достъп до вашите лични данни, които обработваме, и да поискате тяхната корекция или изтриване при определени условия.

– **Право на Възражение и Ограничаване на Обработката**: Можете да възразите срещу обработката на вашите данни и да поискате ограничаване на обработката.

– **Право на Портативност на Данните**: Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в струк

 

туриран, широко използван и машиночитаем формат.

 

## Контактна Информация

 

За въпроси относно тази политика или вашите лични данни, моля свържете се с нашия служител по защита на данните.

 

## Промени в Политиката

 

Тази политика може да бъде актуализирана периодично. Всички промени ще бъдат публикувани на нашия уебсайт.

Last Minute резервации

X
Scroll to Top